Agencja reklamowa – strony www, aplikacje, video, kampanie 360

Agencja reklamowa - strony www, aplikacje, video, kampanie 360

Marketing to obietnica, którą trzeba spełnić

Czas czytania: 7 min

Kluczowy element całościowego zarządzania firmą

W dynamicznym świecie biznesu, marketing odgrywa coraz bardziej kluczową rolę. Jest on nie tylko sposobem na przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów, ale także fundamentalnym narzędziem budowania zaufania i lojalności. Marketing to obietnica, którą trzeba spełnić – obietnica wartości, jakości i doświadczeń, które firma oferuje swoim klientom. Aby skutecznie zarządzać firmą, konieczne jest zrozumienie, że marketing to nie tylko kampanie reklamowe, ale integralna część strategii zarządzania firmą. Należy pamiętać, że dobry marketing, czyli wspomniana obietnica, jest tylko pierwszym krokiem kontaktu z klientem, a za konkretną obietnicą, musi iść także adekwatny do niej produkt, obsługa klienta, cena, kanały sprzedaży i wiele innych aspektów. Innymi słowy marketing i reklama nie mogą być nigdy oderwaną od całości częścią, a stanowić muszą monolit z pozostałymi działaniami firmy.

Marketing to obietnica, którą trzeba spełnić – obietnica wartości, jakości i doświadczeń, które firma oferuje swoim klientom.

Wolisz obejrzeć video? Zapraszam na Youtube. Treść artykułu pod filmem.

1. Marketing jako obietnica

Na samym początku, zrozumienie marketingu jako obietnicy wymaga przyjrzenia się bliżej temu, co firma komunikuje swoim klientom. Każda kampania reklamowa, każdy post w mediach społecznościowych, każda oferta i promocja to fragmenty większej całości – obietnicy, którą firma składa swoim klientom. Obietnica ta może dotyczyć różnych aspektów, takich jak jakość produktów, wyjątkowa obsługa klienta, szybka dostawa czy innowacyjne rozwiązania. Kluczowe jest, aby te obietnice były realistyczne i osiągalne. Nie mogą więc być oderwane od rzeczywistej sytuacji firmy czy organizacji. Jeśli chcesz budować trwałe relacje ze swoimi klientami i zdobywać nowych, musisz pamiętać, że obietnice, które składasz potencjalnym klientom na etapie swojej komunikacji marketingowej muszą zostać spełnione, a co za tym idzie, Twoja oferta musi te obietnice dowozić. Najgorsza sytuacja to taka, kiedy przyciągasz klienta swoją obietnicą, a potem okazuje się, że nie możesz jej spełnić. To najgorszy z możliwych scenariuszy, bo najprawdopodobniej taki klient więcej do Ciebie nie przyjdzie, a może nawet zniechęci do Twojej oferty znajomych czy swoją lokalną społeczność.

2. Zarządzanie oczekiwaniami klientów

Jednym z głównych wyzwań związanych z marketingiem jako obietnicą jest zarządzanie oczekiwaniami klientów. Jeśli firma obiecuje więcej niż jest w stanie dostarczyć, ryzykuje rozczarowanie swoich klientów, co może prowadzić do utraty zaufania i lojalności. Ważne jest, aby komunikaty marketingowe były zgodne z rzeczywistością i aby firma była w stanie spełnić swoje obietnice. To oznacza, że wszystkie działy firmy – od produkcji, przez sprzedaż, po obsługę klienta – muszą być ze sobą ściśle zintegrowane i współpracować na rzecz wspólnego celu. Innymi słowy “marketing” nie powinien obiecywać klientom czegoś, czego nie dowiezie “produkcja” lub “obsługa klienta”, a z kolei “produkcja” nie powinna obiecywać, że dowiezie rzeczy niemożliwe do dowiezienia. Wszystkie procesy w firmie, to naczynia połączone i tylko działając wspólnie i mając wspólny cel, zespół będzie w stanie spełnić obietnice. Obiecywanie rzeczy realnych do dowiezienia, to nie wszystko. Ważne jest też to, aby każdy członek zespołu wiedział nie tylko, co ma do zrobienia w ramach swoich obowiązków, ale także rozumiał dlaczego ma to zrobić i jaki będzie to miało wpływ na wynik. Każda osoba w firmie ma taki czy inny związek ze spełnieniem danej klientom obietnicy i powinna być świadoma zarówno swojej roli w tym zakresie, jak i wpływu na całość procesu.

3. Wewnętrzna spójność to coś więcej niż tylko współpraca działów

Aby marketing mógł skutecznie pełnić rolę obietnicy, którą firma jest w stanie spełnić, konieczna jest wewnętrzna spójność organizacji. Oznacza to, że wszystkie aspekty działalności firmy muszą być ze sobą zgodne. Nie chodzi tu tylko o omówioną wyżej współpracę w strukturach firmy, ale o coś więcej, o holistyczny wizerunek, który klienci również mogą w ten czy inny sposób zweryfikować. Przykładowo, jeśli firma promuje się jako ekologiczna i zrównoważona, musi to być widoczne nie tylko w jej produktach, ale także w procesach produkcyjnych, politykach zakupowych i podejściu do zarządzania zasobami. Wewnętrzna spójność buduje autentyczność i wzmacnia zaufanie klientów do marki.

4. Monitorowanie i feedback

W kontekście całościowego zarządzania firmą, marketing to nie tylko jednostronna komunikacja. Jest to proces ciągły, który wymaga monitorowania i adaptacji na podstawie feedbacku od klientów. Firmy muszą być otwarte na opinie swoich klientów i gotowe do wprowadzania zmian, jeśli okazuje się, że nie spełniają swoich obietnic. Regularne badania satysfakcji klientów, analiza opinii i recenzji oraz aktywne słuchanie głosu swojej społeczności w social media, to kluczowe elementy tego procesu.

Warto zaznaczyć, w tym punkcie, że monitorowanie i feedback nie powinien dotyczyć tylko klientów. Takie działania powinno podejmować się również w odniesieniu do procesów wewnętrznych w firmie. Jak już wspominałem wyżej, spełnienie obietnicy danej klientom poprzez działania komunikacyjne firmy, zależy od całego zespołu. Warto więc monitorować sytuację w organizacji i na bieżąco badać czy obietnice nie są na wyrost, czy zostały dane klientom rozsądnie, czy wszyscy członkowie zespołu dbają o to, aby te obietnice spełnić, czy posiadają kompetencje pozwalające spełnić te „marketingowe obietnice” i wreszcie czy są do tego odpowiednio zmotywowani i czują się częścią zespołu, którego celem jest spełnienie obietnic danym klientom.

5. Długoterminowe relacje

Skuteczny marketing nie kończy się na pojedynczej transakcji. Jest to proces budowania długoterminowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Firmy, które konsekwentnie spełniają swoje obietnice, zyskują lojalnych klientów, którzy nie tylko wracają po kolejne produkty, ale także polecają firmę innym. Taka lojalność jest bezcenna i stanowi solidną podstawę dla długoterminowego sukcesu firmy. Kilkakrotnie zdarzyło mi się usłyszeć od kogoś, że nie w każdym biznesie warto budować relację, bo niekiedy sprzedaż jest “jednorazowa” i budowanie relacji jest niepotrzebne. Usłyszałem przykład, jeśli „sprzedajesz okulary przeciwsłoneczne w wakacyjnym kurorcie, to nie potrzebujesz budowania relacji z klientem, bo on i tak nie wróci”. Czyżby? A co jeśli na drugi dzień zgubi te okulary lub zniszczy? Na urlopie dzieją się różne rzeczy. Czy nie lepiej, żeby wrócił wtedy do Ciebie po kolejne zamiast iść gdzie indziej? To też jest budowanie relacji. Są też oczywiście typowo “performance’owe” strategie sprzedażowe oparte o model “hit and run”, ale w mojej opinii nie są to praktyki, które spełniają obietnice, a zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest wręcz przeciwnie, dlatego nie chciałbym zajmować się nimi w tym artykule

6. Podsumowanie

Marketing jako obietnica, którą trzeba spełnić, to fundament całościowego zarządzania firmą. Wymaga to spójności wewnętrznej, realistycznych i osiągalnych obietnic, zarządzania oczekiwaniami oraz aktywnego monitorowania i adaptacji na podstawie feedbacku klientów. Firmy, które skutecznie integrują te elementy, budują trwałe relacje z klientami i zyskują przewagę konkurencyjną. W dzisiejszym konkurencyjnym rynku, spełnienie marketingowych obietnic jest nie tylko kwestią reputacji, ale kluczowym elementem strategii zarządzania, który może decydować o sukcesie lub porażce firmy.

Agencja reklamowa - strony www, aplikacje, video, kampanie 360